Bột lợi sữa

ĐÀO TẠO DÀNH CHO CẤP QUẢN LÍ: LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG

3 ngày 19-21/08/2019 vừa qua, toàn bộ đội ngũ leader của Công ty Cổ phần Thương mại OBPharma đã được tham gia vào chương trình đào tạo vô cùng ấn tượng và giá trị “LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG”

Nằm trong chuỗi chương trình đào tạo dành cho cấp quản lí của OBPharma, “Lãnh đạo truyền cảm hứng” tiếp nối “Xây dựng đội nhóm vô địch” để hoàn thiện cẩm nang kiến thức lãnh đạo cho đội ngũ leader OB.

Chương trình đào tạo đã mang tới môi trường đào tạo “cao cấp”, trải nghiệm đào tạo mới lạ và những kiến thức có 1-0-2 từ nhà lãnh đạo có tâm – có tầm

Với tinh thần OBPharma 2019: “Học tập không ngừng – Rèn luyện không nghỉ – Trưởng thành không giới hạn”, hi vọng rằng các leader của OBPharma sẽ nhanh chóng ứng dụng những giá trị được học để đưa OBPharma không chỉ là phát triển đi lên, mà sẽ là phát triển nhảy vọt!